Lainan saantiin vaikuttavat seikat

Henkilötakaus on ehdoton vähimmäisvaatimus lainan myöntämiselle. Pankit saattavat vaatia lisäksi reaalivakuuksia. Vakuudeksi hyväksytään esimerkiksi yrityksen omistamat liiketilat, laitteisto ja varasto, tai yrittäjän henkilökohtainen omaisuus, kuten kiinteistöt ja osakkeet.

Verovelka ja maksuhäiriöt luottotiedoissa ovat yleensä este lainaa yritykselle hakiessa. Yrityksen ja sen johtohenkilöiden luottotiedot tarkistetaan aina riskianalyysia tehdessä.

Uusien yritysten kannattaa lainaa hakiessaan panostaa erityisesti kattavaan liiketoimintasuunnitelmaan osoittaakseen liiketoiminnan potentiaalin. Pidempään alalla toimineiden yritysten on selvästi helpompaa osoittaa toiminnan kannattavuus, koska aiempaa näyttöä yrityksen tuottavuudesta on jo olemassa.

Lainaa hakevan yrityksen on tärkeää tehdä mahdollisimman tarkka selvitys rahoituksen käyttötarkoituksesta (esim. laiteinvestoinnit, henkilökunnan palkkaaminen tai juoksevat kulut). Selkeästi laaditut laskelmat luovat paremmat edellytykset lainan saamiselle.