Pääomalaina

Pääomalaina on laina, joka on konkurssitilanteessa muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Lisäksi lainan korkoja ja pääomaa ei voi maksaa takaisin, ellei yhtiön pääomat tähän riitä. Myös seniorivelkojilla voi olla ehtoja pääomalainoille, joista yleisin on se, ettei pääomalainaa saa lyhentää ilman seniorivelkojan suostumusta.
Pääomalaina voi olla hyvä rahoitustilanteissa, joissa pankkilainalla ei saada katettua koko investointia ja seniorirahoittaja kaipaa riskinjakajaa.

Milloin kannattaa käyttää pääomalainaa?

Osana rahoituspakettia mahdollistamaan seniorirahoittajien ja muiden rahoittajien mukaan saamisen.

Pääomalainan hyödyt

Mahdollistaa muiden rahoittajien saamisen mukaan paremmilla ehdoilla. Pääomalainalle voi omistaja saada hyvää korkoa yhtiöltään.

Pääomalainaa voidaan käyttää rahoitusmuotona muun muassa oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa.