Lainan takaus

Takauksessa yhtiö tai henkilö ottaa vastatakseen toisen lainan, mikäli alkuperäinen velallinen ei pysty lainaa maksamaan. Takaus voi olla rahoitettu johonkin rahamäärään saakka tai se voi olla koko lainan suuruinen. Lähtökohtaisesti yritys ei voi antaa takauksia, ellei kyseessä ole erittäin painava liiketaloudellinen intressi. Myös takauksen antamisesta tulee olla yrityksen hallituksen päätös.
Milloin kannattaa käyttää takausta?

Jos konserniyhtiön oma tase on vahva, niin se voi takauksen avulla mahdollistaa tytäryhtiön luottokelpoisuuden rahoittajan suuntaan. Läpinäkyvyyden kannalta tytäryhtiön pankkilaina on selkeämpi, kuin konsernin sisäiset lainat.