Hae opintolainaa

Opintolaina on valtion takaama laina, joka on nimensä mukaisesti opiskelijoille tarkoitettu. Opintolainan takauksen voi myöntää Kansaneläkelaitos.

Opintolaina on järkevää hakea jos opiskelun aikaiset rahat eivät riitä. Joillakin opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta käydä töissä opiskelun lomassa. Tällöin opintolainan hakeminen on jopa suositeltavaa.

Opintolainaan voi saada takauksen, jos opiskelija saa opintorahaa. Sitä voi myös saada jos saa Työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea.

Hakija on 18–19-vuotias ja asuu vanhempien luona sekä opiskelee toisen asteen oppilaitoksessa. Opiskelija ei saa opintotukea vanhempien tulojen vuoksi.
Hakija on alle 17-vuotias, mutta ei asu vanhempien luona eikä voi saada opintorahaa vielä käynnissä olevan lapsilisien maksun vuoksi. Vanhempien tulot ovat yhteensä alle 64 400 euroa vuodessa.
Hakija suorittaa Maanpuolustuskorkeakoulussa sotatieteiden kandidaatin tutkintoa / Raja- ja merivartiokoulussa rajavartijan yksiosaista peruskurssia tai kaksiosaisen peruskurssin 1. osaa. Opintorahaa ei kuitenkaan tällöin saa opintojen ajalta maksettavan päivärahan vuoksi.
Muissa tilanteissa lainatakaus onnistuu, jos hakija saa opintorahaa tai aikuiskoulutustukea.