Uuden yrityksen lainatarpeet

Liiketoiminnan aloittaminen vaatii usein paljon alkupääomaa ja monen yrityksen on turvauduttava lainarahaan käynnistääkseen toimintansa. Uusi yritys voi hakea lainaa esimerkiksi seuraaviin käyttökohteisiin:
laite- ja koneinvestoinnit
liiketilat mahdollisine vuokravakuuksineen
työvoiman palkkaaminen
markkinointi
verkkosivujen suunnittelu ja toteutus
kalusteet
ajoneuvot
Tilastot puhuvat karua kieltä: kolmen ensimmäisen vuoden aikana uusista yrityksistä noin puolet joutuu lopettamaan toimintansa tai ajautuu konkurssiin. Tätä kolmen vuoden ajanjaksoa kutsutaan kuolemanlaaksoksi. Moni yritys ei selviä kuolemanlaaksosta pääoman puutteesta johtuen, mikä olisi voitu estää paremmalla rahoitussuunnittelulla. Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen hyvissä ajoin voi auttaa uutta yritystä kuolemanlaakson ylittämisessä.